เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนสมัครสินเชื่อบ้านและรถ

Spread the love

ในยุคที่เศรษฐกิจถดถอยลง และส่งผลให้หลายคนมีปัญหาทางด้านการเงิน หลายคนต้องการมีบ้านหรือมีรถ แต่เงินสดก็ไม่เพียงพอ การทำสินเชื่อจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด แต่การจะกู้เงินหรือทำสินเชื่อนั้น ก็ไม่ใช่ว่าจะขอกันได้ง่าย ๆ โดยที่ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลย เพราะต้องมีเอกสารมากมาย เพื่อให้ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นได้ประเมินว่าเรามีความสามารถในการใช้หนี้คืนได้หรือไม่ เพราะฉะนั้น ใครที่อยากจะสมัครสินเชื่อต่าง ๆ นั้น ลองมาอ่านบทความนี้กัน ว่าเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ก่อนที่จะสมัครสินเชื่อบ้านและรถ

การสมัครสินเชื่อ

  1. การ สมัครสินเชื่อบ้านและสินเชื่อคอนโด

อสังหาริมทรัพย์อย่างบ้านและคอนโดนั้น เป็นทรัพย์สินที่มีราคาสูงและมีระยะเวลาในการผ่อนที่ยาวนาน เราจึงควรประเมินรายได้หรือเงินเดือนของเราให้ดีว่ามีความสามารถในการผ่อนคืนธนาคารที่ราคาเท่าไหร่ เพื่อไม่ให้เกิดความลำบากหรือขาดสภาพคล่องในอนาคต

นอกจากนี้อย่าลืมดูเรื่องของอัตราดอกเบี้ยด้วย เพราะแต่ละธนาคารจะมีเงื่อนไขดอกเบี้ยที่แตกต่างกันรวมถึงมีวงเงินให้กู้แตกต่างกันออกไปด้วย เราจึงควรศึกษารายละเอียดของแต่ละธนาคารให้ดีและเลือกเงื่อนไขที่ตรงกับความต้องการของเรามากที่สุด ก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้มากนั่นเอง

และอย่าลืมขออนุมัติสินเชื่อล่วงหน้า เพราะทางธนาคารและสถาบันการเงินจะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับ วงเงินสูงสุด ระยะเวลาในการผ่อน และค่างวดผ่อนชำระโดยประมาณซึ่งข้อมูลเหล่านี้ จะช่วยให้การยื่นสมัครสินเชื่อบ้านของเรานั้นมีประสิทธิภาพและมีโอกาสที่จะกู้ผ่านมากขึ้น เมื่อถึงเวลาต้องกู้จริง ก็สามารถยื่นหลักฐานอื่น ๆ ประกอบการกู้ได้เลย ก็จะทำให้เราสะดวกยิ่งขึ้น

สินเชื่อส่วนบุคคลแบบ

หลักฐานในการสมัครสินเชื่อบ้านและสินเชื่อคอนโด

  1. เอกสารส่วนตัว ได้แก่สำเนาทะเบียนบ้านบัตรประจำตัวประชาชน หากเคยมีการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล ต้องมีเอกสารสำเนารับรองการเปลี่ยนชื่อ และทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า (ถ้ามี)รวมถึงต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และมีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย
  2. เอกสารแสดงรายได้

– ผู้ที่มีรายได้ประจำต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือน และมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี จะต้องมีเอกสารสลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองการทำงาน สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน และสำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

– บุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวจะต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีจะต้องมีสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้และผู้กู้ร่วมสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ทั้งในนามบุคคลและในนามของกิจการ และสำเนา ภ.พ.30 ในกรณีที่มีผู้กู้ร่วม ผู้กู้ร่วมต้องมีส่วนในการผ่อนชำระหนี้ และต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

  1. เอกสารเกี่ยวกับหลักทรัพย์และการซื้อขาย เนื่องจากการกู้สินเชื่อบ้านและสินเชื่อคอนโด จะต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน จึงต้องมีเอกสารเหล่านี้ร่วมด้วย อาทิ สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด แผนที่ทำเลที่ตั้งของที่ดินที่นำมาเป็นหลักประกัน และสำเนาสัญญาซื้อขาย หรือสัญญามัดจำ

2.การสมัครสินเชื่อรถยนต์

แม้ว่ารถยนต์นั้นจะเป็นทรัพย์สินที่ไม่ได้มีราคาสูงเท่าบ้านหรือคอนโด แต่ก็มีหลายคนที่ต้องประสบปัญหาในการผ่อนแต่ละเดือน  เพราะฉะนั้น ก่อนที่จะทำการขอสินเชื่อรถยนต์ ควรประเมินรายได้ของตนเองให้ดีเสียก่อน ว่าเราสามารถผ่อนได้ที่เท่าไหร่ต่อเดือน เพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาขาดส่งแล้วถูกยึดรถในอนาคตได้

นอกจากนี้ควรเตรียมเงินดาวน์ให้พร้อม เพราะส่วนมากสถาบันการเงินที่เรายื่นกู้นั้น จะให้วางเงินดาวน์ที่ขั้นต่ำประมาณ 5% ของราคารถยนต์ หรืออาจจะสูงกว่า การเตรียมเงินไว้ล่วงหน้าก็จะทำให้เราไม่ติดขัดในการกู้สินเชื่อ และอย่าลืมดูรายละเอียดของอัตราดอกเบี้ยด้วย เพราะสถาบันการเงินมักจะแจ้งอัตราดอกเบี้ยรายปี แต่ไม่ได้คิดรวมดอกเบี้ยรายวันให้ เพราะฉะนั้นต้องสอบถามให้ถี่ถ้วนเสียก่อน

หลักฐานในการสมัครสินเชื่อรถยนต์

  1. เอกสารส่วนตัวได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้านรวมถึงจะต้องมีอายุ 20-65 ปี และมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
  2. เอกสารแสดงรายได้

– ผู้ที่มีรายได้ประจำ จะต้องมีสลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน และสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

– บุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวจะต้องมีสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือใบทะเบียนการค้า

– นิติบุคคล จะต้องมีสำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ

การสมัครขอสินเชื่อบ้านสินเชื่อคอนโด และสินเชื่อรถยนต์ จากทางธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป เพียงแค่เราประเมินสถานะทางการเงินของตนเองให้ดี เตรียมตัวเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อม รวมถึงอย่าลืมพิจารณาเลือกสถาบันการเงินที่มีเงื่อนไขอย่างที่เราต้องการ และข้อสำคัญคือหากเรามีเครดิตทางการเงินที่ดี ไม่มีประวัติเสียในการชำระหนี้ การกู้สินเชื่อเหล่านี้ก็จะไม่ยากอย่างที่คิด