บัตรเครดิต กับ บัตรกดเงินสด ข้อแตกต่างที่ควรรู้ก่อนใช้

ในยุคสมัยใหม่เรื่องของการเงินนั้นทำให้เราได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น เพราะมีสารพัดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ให้เราเลือกใช้ ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือบัตรอื่น ๆ แต่บัตรแต่ละประเภทก็มีคุณสมบัติและการใช้งานที่แตกต่างกัน เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการใช้ เราควรจึงต้องรู้จักให้ดีก่อนว่า บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดคืออะไร และมีข้อแตกต่างในการใช้งานอย่างไรบ้าง ใครที่กำลังจะสมัครใช้ควรรู้ไว้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ บัตรเครดิต คืออะไร บัตรเครดิต คือบัตรที่นำมาใช้จ่ายแทนเงินสดได้ในชีวิตประจำวัน โดยการกู้ยืมเงินจากธนาคารมาใช้ก่อนแล้วผ่อนจ่ายคืนทีหลัง ออกโดยสถาบันการเงินต่าง ๆ ซึ่งเราสามารถใช้ชำระค่าสินค้า ไม่ว่าจะเป็น อาหาร หรือของใช้ต่าง ๆ ได้ตามวงเงินของบัตรที่กำหนด รวมถึงการซื้อของออนไลน์ หรือจ่ายบิลและค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้อีกด้วยและชำระคืนทางธนาคารหรือสถาบันการเงินด้วยการจ่ายงวดเดียว หรือผ่อนจ่ายเป็นรายงวดก็ได้เช่นกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ของผู้ที่จะสมัครบัตรเครดิตเอาไว้ว่าจะต้องมีรายได้รวมหรือฐานเงินเดือนขั้นต่ำอยู่ 15,000 บาท แต่ทั้งนี้ยังมีข้อกำหนดอื่น ๆ เพิ่มเติมจากสถาบันการเงินแต่ละแห่งอีกด้วย ว่าจะทำการอนุมัติบัตรเครดิตให้หรือไม่ เช่น ดูจากประวัติการชำระเงินว่ามีผิดนัดมาก่อนบ้างหรือเปล่า ประวัติการเงินในเครดิตบูโร รวมไปถึงภาระหนี้ในปัจจุบันซึ่งหากว่าเรามีประวัติการเงินที่ดี ธนาคารหรือสถาบันการเงินก็จะอนุมัติบัตรเครดิตให้เราได้ไม่ยาก นอกไปจากการใช้บัตรเครดิตเพื่อชำระค่าสินค่าต่าง ๆ แล้วนั้น ยังมีจุดเด่นที่สำคัญเลยคือ เราสามารถใช้เพื่อผ่อนจ่ายค่าสินค้าหรือบริการได้และสามารถใช้รูดจ่ายได้ทั่วโลกที่รองรับบัตรประเภทที่เราใช้ Read More

Debt relief programs to seek reliable settlement company

If you are confused while picking the best one of the debt relief programs, you need to seek support from a fund attorney or a financial expert. There isn’t any shortage of the debt relief programs if you do a little research using the technology. Travelling from one place to Read More

Important service and worth of disruption ripple cryptocurrency news

It is anything but a genuine coin; it is cryptocurrency, an electronic sort of reimbursement that is made mined by extraordinary arrangements of individuals around the world. It empowers distributed exchanges quickly, around the globe, for nothing out of pocket or at exceptionally eases. Bitcoin was created following quite a Read More

Guide to own bitcoin crypto currency for the first time

Bitcoin Crypto currency is humming all over the world, whether you are on the web or any media. It is among the most exciting as well as craziest points occurred that begins in the last couple of years just. Extra notably, you can make an amazing return by bitcoins trading Read More

Payday loans and making them work for you

Taking out a cash advance can aid you deal with an emergency situation monetary scenario, or it can produce one that is worse than it initially was. It can be the perfect option for you if you fully comprehend the procedure and also what it entails. The adhering to piece Read More

Relevance Of Cryptocurrency As A Medium Of Financial Transaction

Nowadays, the worldwide economic climate is simply relocating towards a full digital eco-system and as a result everything beginning with money transfer to financial investment are going paperless. And the cryptocurrency is the most recent along with the most capable addition to the field of digital repayment. The cryptocurrency is Read More

Bitcoin Code Crypto-Robot Test

The Bitcoin code can also be defined as a platform where cryptocurrency traders meet for further enhancement of their profitability and capability. The Bitcoin code robot has proved to be reliable and professional, hence making a perfect way to deliver the cryptocurrency-trading world to ordinary individuals. Due to its rapid Read More

Exploring the cryptocurrency investing concepts

Bitcoin would be the most up-to-date sort of electronic money getting produced usage of by numerous investors and capitalists. Almost any trade market may trade bitcoin yet it is a dangerous shot, that you can get rid of your challenging created revenue. You need to be reasonably careful well before Read More

MBSB Personal Loan for Modular Homes

One of the presence’s mind boggling targets is guarantee a dream home, which pays all of the requirements and need. Owing this sort of good house that is inviting would be much lovely association with anyone wherever all through the globe, close to certainty or zone. The bigger piece of Read More

Generating income online with Dwips Currency Calculator

In this write I will definitely review generating income online, Dwips trading, and software program relating to Dwips trading. Along with cover a couple of various other factors. Though there are a great deal of systems about, more considerably frauds, there is not as great deals of as there are Read More